29 januari 2016 17:00 – Witloof Bar, Botanique, Brussel


Carte blanche voor Joris de Laet die zijn keuze maakt binnen de Belgische spatiale elektroakoestische muziek, met een orkest van luidsprekers.

Klank is rechtstreeks verbonden met muziek. Nieuwe klankmogelijkheden die dank zij de electronica vorige eeuw ontdekt werden hebben dan ook geleid naar nieuwe experimenten in de muziek. De opgang van natuurgetrouwe weergave (HiFi) via luidsprekers en de mogelijkheid om met microfoons het onhoorbare hoorbaar te maken en om dit vast te leggen op magneetband verbaasde, en stimuleerde tegelijkertijd de creativiteit van komponisten, wiens muzikaliteit onafhankelijk was van traditionele normen.

Door het vastleggen van geluid en het combineren met electronische apparatuur ontstond er in de muziek een nieuw orkest van klankparameters. Daaruit ontwikkelde zich een nieuwe taalontwikkeling die weliswaar dikwijls aansloot aan de toenmalige instrumentale avant-garde maar die ook een eigen cultuur ontwikkelde en die gebaseerd was op de controle van de klankkenmerken. Door de mogelijkheden van het kompositiewerk in een studio kon iedere komponist zijn eigen ideeën zelfstandig realiseren, onafhankelijk van bestaande codes in de traditionele muziek. Bovendien kreeg muziek die voor luidsprekers bestemd was nog een dimensie bij, namelijk die van de klankspreiding tijdens uitvoeringen. Door toedoen van mengconsoles en diverse klankweergavelocaties kon men de muziekconglomeraten opsplitsen en de ruimte exploiteren al naargelang het interpretatievermogen van de uitvoerders.

Tijdens de jaren ’70 werd het gebruik van computers in de muziek algemeen, hetgeen nieuwe klanksynthesen opleverden en visuele montagemogelijkheden ontwikkelden. Dit zorgde voor een ongekend comfort voor de componist die daardoor met ongekende precisie de kenmerken van het opgenomen geluid volgens zijn artistiek inzicht kon behandelen.
Vandaag zijn die electronische klankmogelijkheden een ingeburgerd feit en gaat in de artistieke cultuuromgeving de verwondering gepaard met het enthousiasme voor vernieuwende muzikale zingeving. Meer en meer worden er opleidingen aangeboden die het appreciatieproces versnellen. Iedereen heeft met zijn eigen computer een eigen klanklabo ter beschikking.

Tijdens de zoektocht naar een authentieke toonspraak geeft iedere stap in de ontwikkeling van nieuwe creatieve toepassingsmogelijkheden aanleiding tot het ontstaan van nieuw geluid in de muziek en nieuwe composities. Sommige komponisten werden iconisch en maken deel uit van de waarderingscultuur maar vormen niet per sé de basis voor het coderingsgedrag in deze muziek. Muziekresultaten als uiting van persoonlijke denkwijzen worden ten gehore gebracht tijdens concerten in alle landsgedeelten.

Sinds 1990 zijn er iedere laatste vrijdag van de maand van 14-16 u. radio-uitzendingen wiens zendkracht via streaming.radiocentraal.org de ganse wereld bestrijkt, en waarin Belgische producties van experimentele electroacoustische muziek in voorgesteld worden, samen met internationale producties, concours en festivals.

Momenteel is BeFEM/FeBeME een nationale federatie die het mogelijk maakt om Belgische komponisten een stem te geven voor een nationaal en internationaal gehoor. Op het programma van BeFEM op vrijdag 29/1/16 staan werken van 3 komponisten die zich beroepshalve bezighouden met in de studio gekomponeerde werken. Barbara Buchowiec presenteert een werk dat geïnspireerd is op de geluidswereld van haar reiservaringen. Roeland Luyten stelt Hooks voor, gebaseerd op compositietechnieken die de kleinste geluidsfragmenten verwerken tot nieuwe klankstromen. Joris de Laet zal tijdens dit concert een inleidende improvisatie uitvoeren met geluid dat nét voor zijn uitvoering door het publiek zelf gemaakt werd en waar zijn kompositie Madmatics in overvloeit.

Joris de Laet

Programma:
Roeland Luyten – Hooks
Barbara Buchowiec – Lefka Ori (altviool: Barabara Buchowiec)
Joris de Laet – Madmatics

Roeland Luyten – Hooks
Roeland Luyten – biografie
Barbara Buchowiec – Lefka Ori
Barbara Buchowiec – biografie
Joris de Laet – Madmatics
Joris de Laet – biografie

 

Georganizeerd door FeBeME-BeFeM, ARTeM en La Semaine du Son, met de hulp van Fédération Wallonie-Bruxelles.